نمایش اقتدار دفاعی کشور در سال 94+عکس

نمایش اقتدار دفاعی کشور در سال 94+عکس
سال 94 سال اوج مذاکرات هسته‌ای ایران و 1+5 بود و چشم‌ها به هتل محل مذاکرات و مواضع طرفین بود و همگان منتظر به نتیجه رسیدن این مذاکرات نسبتا طولانی و فشرده بودند اما نیروهای مسلح کشورمان بی‌توجه به نتیجه این مذاکرات، همه تلاش خود را به کار بستند تا بنیه دفاعی کشور تقویت شود.

نمایش اقتدار دفاعی کشور در سال 94+عکس

سال 94 سال اوج مذاکرات هسته‌ای ایران و 1+5 بود و چشم‌ها به هتل محل مذاکرات و مواضع طرفین بود و همگان منتظر به نتیجه رسیدن این مذاکرات نسبتا طولانی و فشرده بودند اما نیروهای مسلح کشورمان بی‌توجه به نتیجه این مذاکرات، همه تلاش خود را به کار بستند تا بنیه دفاعی کشور تقویت شود.
نمایش اقتدار دفاعی کشور در سال 94+عکس

وبلاگ اطلاعات

روزنامه قانون

ممکن است بپسندید...