«پوتین »در کنار ظریف و سردار سلیمانی از شخصیتهای تاثیرگذار سال۹۴بودند

«پوتین »در کنار ظریف و سردار سلیمانی از شخصیتهای تاثیرگذار سال۹۴بودند

یک کارشناس مسائل سیاسی گفت: پوتین یکی از شخصیت های تاثیرگذاری بود که در کنار ظریف و سردار سلیمانی نقش مشهودی در حوادث و وقایع سال ۹۴ داشتند.

«پوتین »در کنار ظریف و سردار سلیمانی از شخصیتهای تاثیرگذار سال۹۴بودند

(image)

یک کارشناس مسائل سیاسی گفت: پوتین یکی از شخصیت های تاثیرگذاری بود که در کنار ظریف و سردار سلیمانی نقش مشهودی در حوادث و وقایع سال ۹۴ داشتند.
«پوتین »در کنار ظریف و سردار سلیمانی از شخصیتهای تاثیرگذار سال۹۴بودند

سایت استخدامی

ابزار رسانه

ممکن است بپسندید...