چرا امریکا چاره ای جز پذیرش ریاست «اسد» ندارد؟

چرا امریکا چاره ای جز پذیرش ریاست «اسد» ندارد؟

امریکا می‌بیند روند نبرد میدانی کاملا به نفع مقاومت در جریان است. در واقع جریان معارض، هیچ شانسی برای خلق یک پیروزی تمام کننده روی زمین ندارد.

چرا امریکا چاره ای جز پذیرش ریاست «اسد» ندارد؟

(image)

امریکا می‌بیند روند نبرد میدانی کاملا به نفع مقاومت در جریان است. در واقع جریان معارض، هیچ شانسی برای خلق یک پیروزی تمام کننده روی زمین ندارد.
چرا امریکا چاره ای جز پذیرش ریاست «اسد» ندارد؟

دانلود آهنگ جدید

تلگرام

ممکن است بپسندید...