ادبیات «از موضع بالا» وزیر خارجه سعودی علیه ایران

ادبیات «از موضع بالا» وزیر خارجه سعودی علیه ایران

وزیر خارجه سعودی با بیان باید نبایدهایی برای ایران، خواستار تغییر سیاست تهران در قبال کشورهای عربی شد و تهران را به حمایت از تروریسم متهم کرد.

ادبیات «از موضع بالا» وزیر خارجه سعودی علیه ایران

(image)

وزیر خارجه سعودی با بیان باید نبایدهایی برای ایران، خواستار تغییر سیاست تهران در قبال کشورهای عربی شد و تهران را به حمایت از تروریسم متهم کرد.
ادبیات «از موضع بالا» وزیر خارجه سعودی علیه ایران

خبر دانشجویی

شبکه خانگی

ممکن است بپسندید...