امکان توسعه فعالیت‌های اقتصادی ایران و پاکستان تا 5 میلیارد دلار

امکان توسعه فعالیت‌های اقتصادی ایران و پاکستان تا 5 میلیارد دلار
معاون امنیتی و انتظامی استاندار سیستان و بلوچستان گفت: توسعه فعالیت‌های اقتصادی در میان ایران و پاکستان تا 5 میلیارد دلار از طریق مرزهای استان امکان‌پذیر است.

امکان توسعه فعالیت‌های اقتصادی ایران و پاکستان تا 5 میلیارد دلار

معاون امنیتی و انتظامی استاندار سیستان و بلوچستان گفت: توسعه فعالیت‌های اقتصادی در میان ایران و پاکستان تا 5 میلیارد دلار از طریق مرزهای استان امکان‌پذیر است.
امکان توسعه فعالیت‌های اقتصادی ایران و پاکستان تا 5 میلیارد دلار

عکس

میهن دانلود

ممکن است بپسندید...