ایران و پاکستان نیروی مشترک نظامی ایجاد می‌کنند

ایران و پاکستان نیروی مشترک نظامی ایجاد می‌کنند

رادیو پاکستان از توافق مقامات ارشد ایرانی برای تشکیل نیروی ویژه نظامی خبر داد.

ایران و پاکستان نیروی مشترک نظامی ایجاد می‌کنند

(image)

رادیو پاکستان از توافق مقامات ارشد ایرانی برای تشکیل نیروی ویژه نظامی خبر داد.
ایران و پاکستان نیروی مشترک نظامی ایجاد می‌کنند

باشگاه خبری ورزشی

سپهر نیوز

ممکن است بپسندید...