بازگشت سلطه فوتسالیست‌های ایران بر آسیا

بازگشت سلطه فوتسالیست‌های ایران بر آسیا
فوتسال ایران پس از قهرمانی تیم تاسیسات در لیگ قهرمانان آسیا و قهرمانی تیم ملی در جام ملت‌های آسیا یک بار دیگر قدرت خود را به رخ کشورهای آسیایی کشید تا سال 94 برای فوتسال ایران خوش‌یمن باشد.

بازگشت سلطه فوتسالیست‌های ایران بر آسیا

فوتسال ایران پس از قهرمانی تیم تاسیسات در لیگ قهرمانان آسیا و قهرمانی تیم ملی در جام ملت‌های آسیا یک بار دیگر قدرت خود را به رخ کشورهای آسیایی کشید تا سال 94 برای فوتسال ایران خوش‌یمن باشد.
بازگشت سلطه فوتسالیست‌های ایران بر آسیا

سیستم اطلاع رسانی

مجله اتومبیل

ممکن است بپسندید...