باید با سرعت و جدیت هرچه بیشتر از مرحله حرف و سخن به مرحله اقدام و عمل گام برداریم

باید با سرعت و جدیت هرچه بیشتر از مرحله حرف و سخن به مرحله اقدام و عمل گام برداریم
معاون اول رییس جمهور تلاش جدی برای رونق اقتصادی در سال 95 را مورد تاکید قرار داد و گفت: با نامگذاری سال جدید و تاکیدات رهبر معظم انقلاب برای اجرای اقتصاد مقاومتی، باید با سرعت و جدیت هرچه بیشتر از مرحله حرف و سخن به مرحله اقدام و عمل گام برداریم تا آثار اقتصاد مقاومتی در زندگی و معیشت مردم احساس شود.

باید با سرعت و جدیت هرچه بیشتر از مرحله حرف و سخن به مرحله اقدام و عمل گام برداریم

معاون اول رییس جمهور تلاش جدی برای رونق اقتصادی در سال 95 را مورد تاکید قرار داد و گفت: با نامگذاری سال جدید و تاکیدات رهبر معظم انقلاب برای اجرای اقتصاد مقاومتی، باید با سرعت و جدیت هرچه بیشتر از مرحله حرف و سخن به مرحله اقدام و عمل گام برداریم تا آثار اقتصاد مقاومتی در زندگی و معیشت مردم احساس شود.
باید با سرعت و جدیت هرچه بیشتر از مرحله حرف و سخن به مرحله اقدام و عمل گام برداریم

گوشی

دانلود موزیک

ممکن است بپسندید...