بورس تهران تنها بورس مثبت سال 1394

بورس تهران تنها بورس مثبت سال 1394
در سال 1394 شاخص کل بورس تهران (ارزش وزنی) با 28 درصد افزایش، تنها بورس مثبت در میان 18 بورس معتبر خارجی است.

بورس تهران تنها بورس مثبت سال 1394

در سال 1394 شاخص کل بورس تهران (ارزش وزنی) با 28 درصد افزایش، تنها بورس مثبت در میان 18 بورس معتبر خارجی است.
بورس تهران تنها بورس مثبت سال 1394

دانلود فیلم و سریال تلویزیونی

پامنا موبایل لپ تاپ

ممکن است بپسندید...