«تهران – کرج» پرترددترین محور البرز

«تهران – کرج» پرترددترین محور البرز
مدیرکل حمل و نقل و پایانه‌های البرز از تردد بیش از 17 میلیون خودرو از محورهای استان خبر داد.

«تهران – کرج» پرترددترین محور البرز

مدیرکل حمل و نقل و پایانه‌های البرز از تردد بیش از 17 میلیون خودرو از محورهای استان خبر داد.
«تهران – کرج» پرترددترین محور البرز

کرمان نیوز

روزنامه قانون

ممکن است بپسندید...