سندرز در هاوایی هم کلینتون را شکست داد

سندرز در هاوایی هم کلینتون را شکست داد

شماراش آراء انتخابات درون‌حزبی در ایالت هاوایی نشان می‌دهد که برنی ساندرز در سومین ایالتی که روز گذشته انتخابات برگزار کرد نیز توانست بر هیلاری کلینتون پیروز شود.

سندرز در هاوایی هم کلینتون را شکست داد

(image)

شماراش آراء انتخابات درون‌حزبی در ایالت هاوایی نشان می‌دهد که برنی ساندرز در سومین ایالتی که روز گذشته انتخابات برگزار کرد نیز توانست بر هیلاری کلینتون پیروز شود.
سندرز در هاوایی هم کلینتون را شکست داد

bluray movie download

شبکه خانگی

ممکن است بپسندید...