طلا این هفته ارزان‌تر می‌شود

طلا این هفته ارزان‌تر می‌شود
عقب نشینی طلای جهانی در هفته گذشته و ثبت سومین کاهش هفتگی متوالی این فلز ارزشمند باعث شد تحلیلگران و سرمایه گذاران انتظار کمتری برای افزایش قیمت این فلز در روزهای آتی داشته باشند.

طلا این هفته ارزان‌تر می‌شود

عقب نشینی طلای جهانی در هفته گذشته و ثبت سومین کاهش هفتگی متوالی این فلز ارزشمند باعث شد تحلیلگران و سرمایه گذاران انتظار کمتری برای افزایش قیمت این فلز در روزهای آتی داشته باشند.
طلا این هفته ارزان‌تر می‌شود

خبر دانشجویی

مد روز

ممکن است بپسندید...