غرامت ایران در حادثه یازده سپتامبر از ۱۰ به ۲۱ میلیارد دلار رسید

غرامت ایران در حادثه یازده سپتامبر از ۱۰ به ۲۱ میلیارد دلار رسید

یک روزنامه فرامنطقه‌ای سعودی مدعی شد دادگاهی در نیویورک که ایران را در حادثه «۱۱ سبتامبر» آمریکا دخیل دانسته و محکوم کرده، غرامت تهران را بیش از ۲۱ میلیارد دلار می‌داند.

غرامت ایران در حادثه یازده سپتامبر از ۱۰ به ۲۱ میلیارد دلار رسید

(image)

یک روزنامه فرامنطقه‌ای سعودی مدعی شد دادگاهی در نیویورک که ایران را در حادثه «۱۱ سبتامبر» آمریکا دخیل دانسته و محکوم کرده، غرامت تهران را بیش از ۲۱ میلیارد دلار می‌داند.
غرامت ایران در حادثه یازده سپتامبر از ۱۰ به ۲۱ میلیارد دلار رسید

تلگرام

اخبار کارگران

ممکن است بپسندید...