«مقتدا صدر» در «منطقه سبز» خیمه تحصن برپا کرد

«مقتدا صدر» در «منطقه سبز» خیمه تحصن برپا کرد

رهبر جریان صدر عراق که مردم را برای حمایت از اصلاحات سیاسی-اقتصادی جدی در کشورش به تظاهرات و تحصن فراخوانده، خود به تحصن‌کنندگان پیوست.

«مقتدا صدر» در «منطقه سبز» خیمه تحصن برپا کرد

(image)

رهبر جریان صدر عراق که مردم را برای حمایت از اصلاحات سیاسی-اقتصادی جدی در کشورش به تظاهرات و تحصن فراخوانده، خود به تحصن‌کنندگان پیوست.
«مقتدا صدر» در «منطقه سبز» خیمه تحصن برپا کرد

عکس های جدید

دانلود نرم افزار

ممکن است بپسندید...