نمایندگان مجلس ریل‌گذاری مسائل فرهنگی را جدی بگیرند

نمایندگان مجلس ریل‌گذاری مسائل فرهنگی را جدی بگیرند
معاون مرکز تخصصی مهدویت گفت: در مسائل فرهنگی باید به تعابیر مقام معظم رهبری توجه ویژه‌ای داشت و ریل‌گذاری مسائل فرهنگی برعهده مجلس است.

نمایندگان مجلس ریل‌گذاری مسائل فرهنگی را جدی بگیرند

معاون مرکز تخصصی مهدویت گفت: در مسائل فرهنگی باید به تعابیر مقام معظم رهبری توجه ویژه‌ای داشت و ریل‌گذاری مسائل فرهنگی برعهده مجلس است.
نمایندگان مجلس ریل‌گذاری مسائل فرهنگی را جدی بگیرند

میهن دانلود

مد روز

ممکن است بپسندید...