نگاهی به سفر عالی‌ترین مقام اجرایی ایران به پاکستان بعد از سالیان متمادی

نگاهی به سفر عالی‌ترین مقام اجرایی ایران به پاکستان بعد از سالیان متمادی
رئیس جمهور ایران در ششم و هفتم اولین ماه سال1395 ، در ایام نوروز به پاکستان، کشوری که از لحاظ آداب و رسوم ، فرهنگ، زبان و مذهب شباهت زیادی به برخی بافت‌های شهری ایران دارد، سفر کرد. از این سفر نوروزی باید به عنوان دید و باز دید ایران از کشور دوست و همسایه ی خود و از دستاوردهای آن به عنوان عیدی متقابل یاد کرد.

نگاهی به سفر عالی‌ترین مقام اجرایی ایران به پاکستان بعد از سالیان متمادی

رئیس جمهور ایران در ششم و هفتم اولین ماه سال1395 ، در ایام نوروز به پاکستان، کشوری که از لحاظ آداب و رسوم ، فرهنگ، زبان و مذهب شباهت زیادی به برخی بافت‌های شهری ایران دارد، سفر کرد. از این سفر نوروزی باید به عنوان دید و باز دید ایران از کشور دوست و همسایه ی خود و از دستاوردهای آن به عنوان عیدی متقابل یاد کرد.
نگاهی به سفر عالی‌ترین مقام اجرایی ایران به پاکستان بعد از سالیان متمادی

دانلود فیلم و سریال تلویزیونی

مجله اتومبیل

ممکن است بپسندید...