آمانو در نشست کمیسیون برجام پارلمان ایران حاضرشد

آمانو در نشست کمیسیون برجام پارلمان ایران حاضرشد

وایل مهرماه بود که یوکیا آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در کمیته بررسی توافق برجام پارلمان ایران حضور یافت تا به بررسی توافق جامع هسته‌ای ایران با گروه ۱+۵ بپردازد.

آمانو در نشست کمیسیون برجام پارلمان ایران حاضرشد

(image)

وایل مهرماه بود که یوکیا آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در کمیته بررسی توافق برجام پارلمان ایران حضور یافت تا به بررسی توافق جامع هسته‌ای ایران با گروه ۱+۵ بپردازد.
آمانو در نشست کمیسیون برجام پارلمان ایران حاضرشد

دانلود موزیک

تلگرام

ممکن است بپسندید...