اختصاص ۱۰۵ هزار کلاس درس و ۲۰۰ خانه معلم برای اسکان میهمانان نوروزی/ محور اصلی آموزش و پرورش در سال ۹۵

اختصاص ۱۰۵ هزار کلاس درس و ۲۰۰ خانه معلم برای اسکان میهمانان نوروزی/ محور اصلی آموزش و پرورش در سال ۹۵

وزیر آموزش و پرورش گفت: آموزش و پرورش در کل کشور با تجهیز بیش از ۱۱ هزار مدرسه در قالب ۱۰۵ هزار کلاس درس در اختیار داشتن قریب به ۲۰۰ خانه معلم و مرکز رفاهی ۵۰ خوابگاه پردیس دانشگاه فرهنگیان و ۳۰۰ اردوگاه خدماتی به میهمانان نوروزی با اولویت فرهنگیان ارائه می‌دهد.

اختصاص ۱۰۵ هزار کلاس درس و ۲۰۰ خانه معلم برای اسکان میهمانان نوروزی/ محور اصلی آموزش و پرورش در سال ۹۵

(image)

وزیر آموزش و پرورش گفت: آموزش و پرورش در کل کشور با تجهیز بیش از ۱۱ هزار مدرسه در قالب ۱۰۵ هزار کلاس درس در اختیار داشتن قریب به ۲۰۰ خانه معلم و مرکز رفاهی ۵۰ خوابگاه پردیس دانشگاه فرهنگیان و ۳۰۰ اردوگاه خدماتی به میهمانان نوروزی با اولویت فرهنگیان ارائه می‌دهد.
اختصاص ۱۰۵ هزار کلاس درس و ۲۰۰ خانه معلم برای اسکان میهمانان نوروزی/ محور اصلی آموزش و پرورش در سال ۹۵

روزنامه ایران

گیم پلی استیشن

ممکن است بپسندید...