بارش ۵۰ سانتیمتر برف در ارتفاعات فیروزکوه

بارش ۵۰ سانتیمتر برف در ارتفاعات فیروزکوه

بارش برف در بهار دلانگیز ارتفاعات فیروزکوه را سفیدپوش کرد .

بارش ۵۰ سانتیمتر برف در ارتفاعات فیروزکوه

(image)

بارش برف در بهار دلانگیز ارتفاعات فیروزکوه را سفیدپوش کرد .
بارش ۵۰ سانتیمتر برف در ارتفاعات فیروزکوه

مرکز فیلم

باران فیلم

ممکن است بپسندید...