بان‌کی‌مون در اردن: آتش‌بس در سوریه فرصتی برای از سرگیری مذاکرات سوری – سوری ایجاد می‌کند

بان‌کی‌مون در اردن: آتش‌بس در سوریه فرصتی برای از سرگیری مذاکرات سوری – سوری ایجاد می‌کند
دبیرکل سازمان ملل در جریان سفر به اردن با پاشاه این کشور دیدار و درخصوص تحولات منطقه و مساله آوارگان سوری و مبارزه با تروریسم مذاکره و گفتگو کرد.

بان‌کی‌مون در اردن: آتش‌بس در سوریه فرصتی برای از سرگیری مذاکرات سوری – سوری ایجاد می‌کند

دبیرکل سازمان ملل در جریان سفر به اردن با پاشاه این کشور دیدار و درخصوص تحولات منطقه و مساله آوارگان سوری و مبارزه با تروریسم مذاکره و گفتگو کرد.
بان‌کی‌مون در اردن: آتش‌بس در سوریه فرصتی برای از سرگیری مذاکرات سوری – سوری ایجاد می‌کند

فانتزی

فانتزی

ممکن است بپسندید...