تحریم‌های جدید نقض برجام نیست/ تدوین بسته برای اجرای محورهای ۱۰ گانه اقتصاد مقاومتی

تحریم‌های جدید نقض برجام نیست/ تدوین بسته برای اجرای محورهای ۱۰ گانه اقتصاد مقاومتی

معاون پارلمانی رئیس جمهور از تدوین بسته جامع دولت برای اجرای محورهای ۱۰ گانه رهبر معظم انقلاب در مورد اقتصاد مقاومتی خبر داد.

تحریم‌های جدید نقض برجام نیست/ تدوین بسته برای اجرای محورهای ۱۰ گانه اقتصاد مقاومتی

(image)

معاون پارلمانی رئیس جمهور از تدوین بسته جامع دولت برای اجرای محورهای ۱۰ گانه رهبر معظم انقلاب در مورد اقتصاد مقاومتی خبر داد.
تحریم‌های جدید نقض برجام نیست/ تدوین بسته برای اجرای محورهای ۱۰ گانه اقتصاد مقاومتی

فانتزی

موزیک جوان

ممکن است بپسندید...