خسارت ۳ میلیارد تومانی سرما به باغات الیگودرز

خسارت ۳ میلیارد تومانی سرما به باغات الیگودرز

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان الیگودرز گفت:سرما روز های پایانی اسفند سال ۹۴ بالغ بر ۳۵میلیارد ریال خسارت به باغهای این شهرستان وارد کرد.

خسارت ۳ میلیارد تومانی سرما به باغات الیگودرز

(image)

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان الیگودرز گفت:سرما روز های پایانی اسفند سال ۹۴ بالغ بر ۳۵میلیارد ریال خسارت به باغهای این شهرستان وارد کرد.
خسارت ۳ میلیارد تومانی سرما به باغات الیگودرز

بازار بورس

دانلود فیلم خارجی

ممکن است بپسندید...