سقوط طلای جهانی به پایین‌ترین قیمت یک ماه گذشته

سقوط طلای جهانی به پایین‌ترین قیمت یک ماه گذشته
طلای جهانی در پی بالا رفتن ارزش دلار که تقاضای سرمایه گذاری برای این فلز ارزشمند را محدود کرد، به پایین‌ترین قیمت در بیش از یک ماه گذشته سقوط کرد.

سقوط طلای جهانی به پایین‌ترین قیمت یک ماه گذشته

طلای جهانی در پی بالا رفتن ارزش دلار که تقاضای سرمایه گذاری برای این فلز ارزشمند را محدود کرد، به پایین‌ترین قیمت در بیش از یک ماه گذشته سقوط کرد.
سقوط طلای جهانی به پایین‌ترین قیمت یک ماه گذشته

خرم خبر

عرفان دینی

ممکن است بپسندید...