پل‌هایی برای وصل کردن دو کشور + تصاویر

پل‌هایی برای وصل کردن دو کشور + تصاویر
پل‌ها را می‌شود از زوایای مختلف دسته‌بندی کرد‌؛ زیباترین پل‌های جهان‌، بلندترین، معروف‌ترین یا طولانی‌ترین پل‌ها… در این گزارش ما به پل‌هایی می‌پردازیم که دست آشتی شده‌اند میان دو کشور یا قاره.

پل‌هایی برای وصل کردن دو کشور + تصاویر

پل‌ها را می‌شود از زوایای مختلف دسته‌بندی کرد‌؛ زیباترین پل‌های جهان‌، بلندترین، معروف‌ترین یا طولانی‌ترین پل‌ها… در این گزارش ما به پل‌هایی می‌پردازیم که دست آشتی شده‌اند میان دو کشور یا قاره.
پل‌هایی برای وصل کردن دو کشور + تصاویر

روزنامه قانون

اسکای نیوز

ممکن است بپسندید...