بازدید بیش از 21 هزار نفر از گنبد سلطانیه

بازدید بیش از 21 هزار نفر از گنبد سلطانیه
مسئول کمیته اطلاع‌رسانی ستاد خدمات سفر استان زنجان تاکید کرد: 21 هزار و 907 نفر از گنبد سلطانیه بازدید کردند.

بازدید بیش از 21 هزار نفر از گنبد سلطانیه

مسئول کمیته اطلاع‌رسانی ستاد خدمات سفر استان زنجان تاکید کرد: 21 هزار و 907 نفر از گنبد سلطانیه بازدید کردند.
بازدید بیش از 21 هزار نفر از گنبد سلطانیه

دانلود فیلم

تکنولوژی جدید

ممکن است بپسندید...