برای نقاش گوش‌بریده «گل‌های آفتابگردان»

برای نقاش گوش‌بریده «گل‌های آفتابگردان»
کمتر کسی پیدا می‌شود که نام «ون‌گوگ» را نشنیده باشد، اما شاید کمتر کسی بداند شاهکارهای او «گل‌های آفتابگردان» و «شب پرستاره» در کجا و تحت چه شرایطی نقاشی شده‌اند.

برای نقاش گوش‌بریده «گل‌های آفتابگردان»

کمتر کسی پیدا می‌شود که نام «ون‌گوگ» را نشنیده باشد، اما شاید کمتر کسی بداند شاهکارهای او «گل‌های آفتابگردان» و «شب پرستاره» در کجا و تحت چه شرایطی نقاشی شده‌اند.
برای نقاش گوش‌بریده «گل‌های آفتابگردان»

دانلود سریال و آهنگ

تکنولوژی جدید

ممکن است بپسندید...