خرید آمبولانس های هوایی پیشرفته

خرید آمبولانس های هوایی پیشرفته
وزیر بهداشت در مصاحبه با خبرنگار عصرایران از دستور رئیس جمهوری برای راه اندازی ناوگان پیشرفته آمبولانس هوایی در ایران خبر داد.

خرید آمبولانس های هوایی پیشرفته

وزیر بهداشت در مصاحبه با خبرنگار عصرایران از دستور رئیس جمهوری برای راه اندازی ناوگان پیشرفته آمبولانس هوایی در ایران خبر داد.
خرید آمبولانس های هوایی پیشرفته

world press news

مدرسه

ممکن است بپسندید...