سفر «بودار» یک تور ایرانی به کرواسی!

سفر «بودار» یک تور ایرانی به کرواسی!
«قرار بود هفته اول فروردین ماه حدود 200 نفر از ایران به کرواسی بروند. مجری تور پیش‌بینی می‌کرد دست‌کم نیمی از متقاضیان این تور ویزا بگیرند، اما سفارت کرواسی برای هیچ یک از این مسافران ویزا صادر نکرد. قضیه کمی بودار بود!»

سفر «بودار» یک تور ایرانی به کرواسی!

«قرار بود هفته اول فروردین ماه حدود 200 نفر از ایران به کرواسی بروند. مجری تور پیش‌بینی می‌کرد دست‌کم نیمی از متقاضیان این تور ویزا بگیرند، اما سفارت کرواسی برای هیچ یک از این مسافران ویزا صادر نکرد. قضیه کمی بودار بود!»
سفر «بودار» یک تور ایرانی به کرواسی!

تکنولوژی جدید

صبحانه

ممکن است بپسندید...