شبکه سه اچ‌دی‌ می‌شود/ نظارت سرافراز بر تولید و پخش برنامه‌های نوروزی

شبکه سه اچ‌دی‌ می‌شود/ نظارت سرافراز بر تولید و پخش برنامه‌های نوروزی

شبکه سه سیمای جمهوری اسلامی ایران به زودی با کیفیت اچ دی برنامه‌های خود را به روی آنتن می‌برد.

شبکه سه اچ‌دی‌ می‌شود/ نظارت سرافراز بر تولید و پخش برنامه‌های نوروزی

(image)

شبکه سه سیمای جمهوری اسلامی ایران به زودی با کیفیت اچ دی برنامه‌های خود را به روی آنتن می‌برد.
شبکه سه اچ‌دی‌ می‌شود/ نظارت سرافراز بر تولید و پخش برنامه‌های نوروزی

کرمان نیوز

صبحانه

ممکن است بپسندید...