لغو سفر روحانی به اتریش به دلایل امنیتی

لغو سفر روحانی به اتریش به دلایل امنیتی
سفر رییس جمهوری اسلامی ایران به اتریش، به دلایل امنیتی و به منظور انجام هماهنگی‌های بیشتر با توافق طرفین در زمان مناسب انجام خواهد شد.

لغو سفر روحانی به اتریش به دلایل امنیتی

سفر رییس جمهوری اسلامی ایران به اتریش، به دلایل امنیتی و به منظور انجام هماهنگی‌های بیشتر با توافق طرفین در زمان مناسب انجام خواهد شد.
لغو سفر روحانی به اتریش به دلایل امنیتی

bluray movie download

لردگان

ممکن است بپسندید...