لغو سفر روحانی به اتریش

لغو سفر روحانی به اتریش
سفر رییس جمهوری اسلامی ایران به اتریش، با توافق طرفین و به منظور انجام هماهنگی‌های بیشتر، در زمان مناسب انجام خواهد شد.

لغو سفر روحانی به اتریش

سفر رییس جمهوری اسلامی ایران به اتریش، با توافق طرفین و به منظور انجام هماهنگی‌های بیشتر، در زمان مناسب انجام خواهد شد.
لغو سفر روحانی به اتریش

دانلود فیلم جدید

اخبار کارگران

ممکن است بپسندید...