هاشمی‌رفسنجانی: آینده کشور با آگاهی مردم تأمین است

هاشمی‌رفسنجانی: آینده کشور با آگاهی مردم تأمین است
آیت‌الله هاشمی رفسنجانی گفت که آینده کشور با آگاهی مردم تأمین است.

هاشمی‌رفسنجانی: آینده کشور با آگاهی مردم تأمین است

آیت‌الله هاشمی رفسنجانی گفت که آینده کشور با آگاهی مردم تأمین است.
هاشمی‌رفسنجانی: آینده کشور با آگاهی مردم تأمین است

دانلود فیلم

خبرگذاری خوزستان

ممکن است بپسندید...