پذیرش بیش از ۲۰۰۰ نفر از زائران مناطق عملیاتی جنوب در دانشگاه علوم پزشکی اهواز

پذیرش بیش از ۲۰۰۰ نفر از زائران مناطق عملیاتی جنوب در دانشگاه علوم پزشکی اهواز

مدیر دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز گفت: دانشگاه علوم پزشکی اهواز در ایام حضور زائرین سرزمین های نور در خوزستان میزبان بیش از ۲۰۰۰نفر از زائرین مناطق عملیاتی جنوب از سراسر کشور بود.

پذیرش بیش از ۲۰۰۰ نفر از زائران مناطق عملیاتی جنوب در دانشگاه علوم پزشکی اهواز

(image)

مدیر دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز گفت: دانشگاه علوم پزشکی اهواز در ایام حضور زائرین سرزمین های نور در خوزستان میزبان بیش از ۲۰۰۰نفر از زائرین مناطق عملیاتی جنوب از سراسر کشور بود.
پذیرش بیش از ۲۰۰۰ نفر از زائران مناطق عملیاتی جنوب در دانشگاه علوم پزشکی اهواز

دانلود فیلم خارجی

خبرگذاری اصفحان

ممکن است بپسندید...