پرسپولیس بازی نیمه تمام را برد!

پرسپولیس بازی نیمه تمام را برد!

دیدار تدارکاتی تیم های فوتبال پرسپولیس و السیب عمان پس از برخورد فیزیکی بازیکن میزبان و نیمه تمام ماندن بازی با تک گل امید عالیشاه به سود پرسپولیس خاتمه یافت.

پرسپولیس بازی نیمه تمام را برد!

(image)

دیدار تدارکاتی تیم های فوتبال پرسپولیس و السیب عمان پس از برخورد فیزیکی بازیکن میزبان و نیمه تمام ماندن بازی با تک گل امید عالیشاه به سود پرسپولیس خاتمه یافت.
پرسپولیس بازی نیمه تمام را برد!

دانلود ها پلاس

دانلود موزیک

ممکن است بپسندید...