آینده اسد باید موضوع اصلی مذاکرات ژنو باشد

 آینده اسد باید موضوع اصلی مذاکرات ژنو باشد

سخنگوی هیات عالی مذاکرات معارضان سوری اعلام کرد صحبت از آینده رئیس جمهور سوریه باید موضوع اصلی مذاکرات ژنو باشد.

 آینده اسد باید موضوع اصلی مذاکرات ژنو باشد

(image)

سخنگوی هیات عالی مذاکرات معارضان سوری اعلام کرد صحبت از آینده رئیس جمهور سوریه باید موضوع اصلی مذاکرات ژنو باشد.
 آینده اسد باید موضوع اصلی مذاکرات ژنو باشد

دانلود فیلم

قرآن

ممکن است بپسندید...