العبادی: آیت‌الله سیستانی سوپاپ اطمینان مردم عراق و محرک ما به سمت اصلاحات است

العبادی: آیت‌الله سیستانی سوپاپ اطمینان مردم عراق و محرک ما به سمت اصلاحات است

 دفتر نخست‌وزیری عراق، با صدور بیانیه‌ای، آیت‌الله سیستانی را مایه اطمینان مردم این کشور و محرکی برای دولت به حساب آورد.

العبادی: آیت‌الله سیستانی سوپاپ اطمینان مردم عراق و محرک ما به سمت اصلاحات است

(image)

 دفتر نخست‌وزیری عراق، با صدور بیانیه‌ای، آیت‌الله سیستانی را مایه اطمینان مردم این کشور و محرکی برای دولت به حساب آورد.
العبادی: آیت‌الله سیستانی سوپاپ اطمینان مردم عراق و محرک ما به سمت اصلاحات است

cars

میهن دانلود

ممکن است بپسندید...