رئیس جمهوری تونس: حزب الله یک نیروی مبارز و ملی است

رئیس جمهوری تونس: حزب الله یک نیروی مبارز و ملی است

محمد باجی قائد السبسی رئیس جمهوری تونس گفت: حزب الله لبنان یک نیروی مبارز و ملی است و تروریستی خواندن این حزب صحیح نیست.

رئیس جمهوری تونس: حزب الله یک نیروی مبارز و ملی است

(image)

محمد باجی قائد السبسی رئیس جمهوری تونس گفت: حزب الله لبنان یک نیروی مبارز و ملی است و تروریستی خواندن این حزب صحیح نیست.
رئیس جمهوری تونس: حزب الله یک نیروی مبارز و ملی است

دانلود فیلم خارجی

خبر فرهنگیان

ممکن است بپسندید...