وقتی قطار ازدواج دانشجویی سرعت می‌گیرد/ چه کسانی شهامت بله گفتن را داشتند؟

وقتی قطار ازدواج دانشجویی سرعت می‌گیرد/ چه کسانی شهامت بله گفتن را داشتند؟

زیباترین اتفاق دانشگاهی در سال ۹۴ را شاید بتوان جشن ازوداج دانشجویی عنوان کرد چرا که در شرایط فعلی جامعه که حالا بنا به هر دلیل اقتصادی، اجتماعی و … موجب کند شدن حرکت قطار ازدواج جوان‌های ما شده است پیوند نیمه های گمشده دانشجویی روزنه نوری است در این کوران خاکستری رو به تاریکی!

وقتی قطار ازدواج دانشجویی سرعت می‌گیرد/ چه کسانی شهامت بله گفتن را داشتند؟

(image)

زیباترین اتفاق دانشگاهی در سال ۹۴ را شاید بتوان جشن ازوداج دانشجویی عنوان کرد چرا که در شرایط فعلی جامعه که حالا بنا به هر دلیل اقتصادی، اجتماعی و … موجب کند شدن حرکت قطار ازدواج جوان‌های ما شده است پیوند نیمه های گمشده دانشجویی روزنه نوری است در این کوران خاکستری رو به تاریکی!
وقتی قطار ازدواج دانشجویی سرعت می‌گیرد/ چه کسانی شهامت بله گفتن را داشتند؟

فانتزی

شهرداری

ممکن است بپسندید...