کنترل گروهی ربات‌ها با شیوه برنامه‌ریزی جدید

کنترل گروهی ربات‌ها با شیوه برنامه‌ریزی جدید
تیمی از محققان دانشگاه شفیلد به منظور بهره‌وری از مزایای رباتیک در حوزه‌هایی که ایمنی در آن‌ها از اهمیت زیادی برخوردار است، از یک روش برنامه‌ریزی جدید که پیش از این در صنعت تولید استفاده می‌شد، برای کنترل جمعی ربات‌ها استفاده کرده‌اند.

کنترل گروهی ربات‌ها با شیوه برنامه‌ریزی جدید

تیمی از محققان دانشگاه شفیلد به منظور بهره‌وری از مزایای رباتیک در حوزه‌هایی که ایمنی در آن‌ها از اهمیت زیادی برخوردار است، از یک روش برنامه‌ریزی جدید که پیش از این در صنعت تولید استفاده می‌شد، برای کنترل جمعی ربات‌ها استفاده کرده‌اند.
کنترل گروهی ربات‌ها با شیوه برنامه‌ریزی جدید

دانلود آهنگ جدید

میهن دانلود

ممکن است بپسندید...