یک حادثه، یک درس! ‌

یک حادثه، یک درس! ‌
محمد طالب حیدری – مدیرکل هواشناسی کردستان

یک حادثه، یک درس! ‌

محمد طالب حیدری – مدیرکل هواشناسی کردستان
یک حادثه، یک درس! ‌

پرس نیوز

خرید غذا

ممکن است بپسندید...