مستند “ریزگردها” در شبکه مستند به روی آنتن می رود

مستند “ریزگردها” در شبکه مستند به روی آنتن می رود

مستند ساز جوان دانشگاه شهید چمران اهواز گفت: مستند “ریزگردها” که با تلاش جمعی از دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز در باره عوارض پدیده ریزگردها تهیه شده است به زودی در شبکه مستند بر روی آنتن می رود.

مستند “ریزگردها” در شبکه مستند به روی آنتن می رود

(image)

مستند ساز جوان دانشگاه شهید چمران اهواز گفت: مستند “ریزگردها” که با تلاش جمعی از دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز در باره عوارض پدیده ریزگردها تهیه شده است به زودی در شبکه مستند بر روی آنتن می رود.
مستند “ریزگردها” در شبکه مستند به روی آنتن می رود

بک لینک

ممکن است بپسندید...