از احراز هویت شهید خوشنام دانشگاه گلستان تا غربت شهدای گمنام دیگر دانشگاه‌ها

از احراز هویت شهید خوشنام دانشگاه گلستان تا غربت شهدای گمنام دیگر دانشگاه‌ها

احراز هویت شهید خوشنام دانشگاه گلستان فعالیت‌های انتخاباتی دانشگاهیان در ایام منتهی به هفتم اسفند، خسارت میلیونی یک دانشجو، درس خواندن در جوار حشرات موذی و کم توجهی به شهدای گمنام یکی از دانشگاه‌های مطرح استان، از جالب‌ترین اخبار دانشگاه‌های گلستان در شش ماه از سال اول ۹۶-۹۵ بود.

از احراز هویت شهید خوشنام دانشگاه گلستان تا غربت شهدای گمنام دیگر دانشگاه‌ها

(image)

احراز هویت شهید خوشنام دانشگاه گلستان فعالیت‌های انتخاباتی دانشگاهیان در ایام منتهی به هفتم اسفند، خسارت میلیونی یک دانشجو، درس خواندن در جوار حشرات موذی و کم توجهی به شهدای گمنام یکی از دانشگاه‌های مطرح استان، از جالب‌ترین اخبار دانشگاه‌های گلستان در شش ماه از سال اول ۹۶-۹۵ بود.
از احراز هویت شهید خوشنام دانشگاه گلستان تا غربت شهدای گمنام دیگر دانشگاه‌ها

بک لینک

ممکن است بپسندید...