انقلاب اسلامی نیازمند اقتصادی همتراز آرمان های انقلاب است

انقلاب اسلامی نیازمند اقتصادی همتراز آرمان های انقلاب است

مسئول دفاتر نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه های خوزستان گفت: در عرصه اقتصاد باید به نقطه ی برسیم که بتوانیم انقلاب را با اهرم اقتصاد به دنیا صادر کنیم و به اقتصادی نفوذناپذیر در برابر نظام سلطه دست پیدا کنیم.

انقلاب اسلامی نیازمند اقتصادی همتراز آرمان های انقلاب است

(image)

مسئول دفاتر نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه های خوزستان گفت: در عرصه اقتصاد باید به نقطه ی برسیم که بتوانیم انقلاب را با اهرم اقتصاد به دنیا صادر کنیم و به اقتصادی نفوذناپذیر در برابر نظام سلطه دست پیدا کنیم.
انقلاب اسلامی نیازمند اقتصادی همتراز آرمان های انقلاب است

فروش بک لینک

ممکن است بپسندید...