تحویل ۴۳ میلیون لیتر سوخت هواپیما در ایام نوروز

تحویل ۴۳ میلیون لیتر سوخت هواپیما در ایام نوروز

مدیر شرکت پخش استان تهران با اشاره به اینکه از ۲۶ اسفند ماه تا ۹ فروردین ماه ۴۳ میلیون لیتر سوخت هواپیما در فرودگاه های امام خمینی (ره) و مهرآباد توزیع شده است گفت: در این دوره بیشاز ۳۰۰۰ هواپیما سوخت گیری کرده اند.

تحویل ۴۳ میلیون لیتر سوخت هواپیما در ایام نوروز

(image)

مدیر شرکت پخش استان تهران با اشاره به اینکه از ۲۶ اسفند ماه تا ۹ فروردین ماه ۴۳ میلیون لیتر سوخت هواپیما در فرودگاه های امام خمینی (ره) و مهرآباد توزیع شده است گفت: در این دوره بیشاز ۳۰۰۰ هواپیما سوخت گیری کرده اند.
تحویل ۴۳ میلیون لیتر سوخت هواپیما در ایام نوروز

خرید بک لینک

ممکن است بپسندید...