راه اندازی کمیته برنامه ریزی راهبردی برای سرآمد شدن دانشگاه شریف در عرصه علم و فناوری

راه اندازی کمیته برنامه ریزی راهبردی برای سرآمد شدن دانشگاه شریف در عرصه علم و فناوری

رئیس دانشگاه صنعتی شریف از راه اندازی کمیته برنامه ریزی راهبردی دانشگاه خبر داد.

راه اندازی کمیته برنامه ریزی راهبردی برای سرآمد شدن دانشگاه شریف در عرصه علم و فناوری

(image)

رئیس دانشگاه صنعتی شریف از راه اندازی کمیته برنامه ریزی راهبردی دانشگاه خبر داد.
راه اندازی کمیته برنامه ریزی راهبردی برای سرآمد شدن دانشگاه شریف در عرصه علم و فناوری

خرید بک لینک

ممکن است بپسندید...