رزمایش‌های سال گذشته طرح‌های دشمنان نظام را ناکام گذاشت

رزمایش‌های سال گذشته طرح‌های دشمنان نظام را ناکام گذاشت

ارتش جمهوری اسلامی ایران در بیانیه‌ای تاکید کرد: رزمایش‌های مقتدرانه پارسال نیروهای مسلح دشمنان قسم خورده نظام اسلامی را در طراحی و اجرای عملیات روانی و جنگ نرم علیه ایران اسلامی ناکام گذاشت.

رزمایش‌های سال گذشته طرح‌های دشمنان نظام را ناکام گذاشت

(image)

ارتش جمهوری اسلامی ایران در بیانیه‌ای تاکید کرد: رزمایش‌های مقتدرانه پارسال نیروهای مسلح دشمنان قسم خورده نظام اسلامی را در طراحی و اجرای عملیات روانی و جنگ نرم علیه ایران اسلامی ناکام گذاشت.
رزمایش‌های سال گذشته طرح‌های دشمنان نظام را ناکام گذاشت

بک لینک

ممکن است بپسندید...