«فرهنگ و اقتصاد» باید مقاومتی باشد

«فرهنگ و اقتصاد» باید مقاومتی باشد
آیت‌الله جوادی‌آملی گفت: ملت بدون ثروت مادی فقیر بوده و ستون فقرات او شکسته است.

«فرهنگ و اقتصاد» باید مقاومتی باشد

آیت‌الله جوادی‌آملی گفت: ملت بدون ثروت مادی فقیر بوده و ستون فقرات او شکسته است.
«فرهنگ و اقتصاد» باید مقاومتی باشد

بک لینک

ممکن است بپسندید...