ناوگروه سی‌وهشتم نیروی دریایی ارتش در بندرعباس پهلو می‌گیرد

ناوگروه سی‌وهشتم نیروی دریایی ارتش در بندرعباس پهلو می‌گیرد
ناوگروه سی‌وهشتم نیروی دریایی ارتش پس از پایان ماموریت 75 روزه خود در آب‌های بین‌المللی در بندرعباس پهلو خواهد گرفت.

ناوگروه سی‌وهشتم نیروی دریایی ارتش در بندرعباس پهلو می‌گیرد

ناوگروه سی‌وهشتم نیروی دریایی ارتش پس از پایان ماموریت 75 روزه خود در آب‌های بین‌المللی در بندرعباس پهلو خواهد گرفت.
ناوگروه سی‌وهشتم نیروی دریایی ارتش در بندرعباس پهلو می‌گیرد

بک لینک

ممکن است بپسندید...