نظام سلطه و صهیونیسم همه گزینه‌های تهدید ملت ایران را ناتوان یافته است

نظام سلطه و صهیونیسم همه گزینه‌های تهدید ملت ایران را ناتوان یافته است
ستاد کل نیروهای مسلح در بیانیه‌ای با گرامیداشت 12 فروردین ماه روز جمهوری اسلامی ایران؛ هوشمندی و بصیرت مردم و مسئولین را عامل شکست دشمن حیله‌گر و مکار در پیگیری راهبرد نفوذ به صخره سخت نظام اسلامی دانست.

نظام سلطه و صهیونیسم همه گزینه‌های تهدید ملت ایران را ناتوان یافته است

ستاد کل نیروهای مسلح در بیانیه‌ای با گرامیداشت 12 فروردین ماه روز جمهوری اسلامی ایران؛ هوشمندی و بصیرت مردم و مسئولین را عامل شکست دشمن حیله‌گر و مکار در پیگیری راهبرد نفوذ به صخره سخت نظام اسلامی دانست.
نظام سلطه و صهیونیسم همه گزینه‌های تهدید ملت ایران را ناتوان یافته است

بک لینک

ممکن است بپسندید...