کاهش 23 درصدی واردات از ترکیه

کاهش 23 درصدی واردات از ترکیه
واردات کالا از ترکیه در سال گذشته با رسیدن به رقم 3.013 میلیارد دلار نسبت سال قبل کاهش 23.07 درصدی داشته است.

کاهش 23 درصدی واردات از ترکیه

واردات کالا از ترکیه در سال گذشته با رسیدن به رقم 3.013 میلیارد دلار نسبت سال قبل کاهش 23.07 درصدی داشته است.
کاهش 23 درصدی واردات از ترکیه

بک لینک

ممکن است بپسندید...